منوی دسته بندی

اتصالات

اتصالات گالوانیزه

اتصالات گالوانیزه یکی از رایج ترین انواع اتصالات در صنعت می باشند، این اتصالات که از پوشش گالوانیزه برخوردار می باشند.