منوی دسته بندی

بخار

تله بخار ترموستاتیک

تله های ترموستاتیک در پاسخ به دمای بخار اطراف عمل می کنند، عملکرد و مزایای 3 نوع مختلف از این تله ها در زیر آورده شده است که هر کدام به شیوه ای متفاوت عمل کرده و برای انواع خاصی از کاربردها مناسب می باشند.

لول گیج مغناطیسی عیوض تکنیک

شهباز صنعت فروش انواع محصولات شرکت عیوض تکنیک از قبیل شیرهای کنترلی، تله بخارها، کنترل کننده های سطح مایعات

کنترل ولو عیوض

شهباز صنعت فروش انواع محصولات شرکت عیوض تکنیک از قبیل شیرهای کنترلی، تله بخارها، کنترل کننده های سطح مایعات

تله بخار عیوض

شهباز صنعت فروش انواع محصولات شرکت عیوض تکنیک از قبیل شیرهای کنترلی، تله بخارها، کنترل کننده های سطح مایعات

شیر کنترل عیوض

شیر فشار شکن یا دستگاه کاهش فشار ، فشار خروجی شیر را به صورت خودکار کنترل می کند تا فشار خط در رنج تنظیم شده به صورت ثابت باقی بماند.

شیر آب‌ نما

شهباز صنعت فروش انواع شیر آب نما در سایز های مختلف، متریال برنج و استیل، شیشه و طلق