منوی دسته بندی

تجهیزات وکیوم

اتصالات وکیوم

اتصالات وکیوم یا خلاء به فضایی گفته می شود که خالی از ماده باشد.