منوی دسته بندی

تله بخار باگت

تله بخار (تراپ) سطلی Inverted Bucket :

تله بخار باگت یا تراپ سطلی با استفاده از سطل فلزی وارونه ای که در قسمت فوقانی خود دارای اهرم و شیر است، عمل می کند. سوراخ کوچک بالای سطل، نقش مهمی در عملکرد این تراپ دارد. درشکل (i) سطل در اثر وزن خود به پایین افتاده و شیر خروجی را باز می کند تا اجازۀ تخلیۀ کندانس داده شود.

شهباز صنعت، واردات و توزیع انواع استیم تراپ (Steam Trap) ترموستاتیک، مکانیکی، ترمودینامیک

شهباز صنعت، واردات و توزیع انواع استیم تراپ (Steam Trap) ترموستاتیک، مکانیکی، ترمودینامیک

در شکل (ii)، ورود بخار به زیر سطل باعث شناور شدن آن گشته و خروجی تراپ را می بندد. می توان به شکل (iii) اشاره کرد، تراپ آنقدر بسته می ماند تا بخار محبوس در داخل سطل کندانس شده و یا از طریق سوراخ کوچک بالای سطل به صورت حباب به داخل محفظه فوقانی تخلیه می شود، سپس مجدد پایین افتاده و شیر خروجی را باز می کند.

شکل (ii)، ورود هوا به داخل سطل در لحظه راه اندازی نیز باعث شناور شدن و بالا آمدن سطل و بسته شدن شیر خروجی می شود. سوراخ ریز روی سطل اجازه عبور آرام هوا به قسمت فوقانی و تخلیۀ آن را به دست می دهد (البته در صورت بزرگ بودن تراپ امکان نشتی از آن وجود دارد). پس استفاده از یک شیر هواگیر موازی با سیستم در این تراپ به تخلیۀ هوا در زمان راه اندازی کمک نموده و زمان گرم شدن سیستم را کمتر می کند.

مزایای تله بخار سطلی Inverted Bucket :

این تراپ قابل استفاده در فشارهای بالاتری نسبت به نوع فلوتری می باشد

در برابر پدیدۀ “ضربۀ چکش” مقاوم است

در صورت استفاده از شیر یکطرفه در ورودی تراپ، می توان از آن در مدار سوپر هیت استفاده کرد.

خرابی این نوع تله بخار معمولاً به صورت نشتی بخار است، پس استفاده از آن در کاربردهایی که به این خاصیت نیاز داشته باشند (مانند توربین های بخار) ایمن تر است.

محدودیت های تله بخار سطلی Inverted Bucket :

سوراخ کوچک بالای سطل به منزلۀ تخلیۀ هوای آرام این تراپ است

به منظور ایجاد سیل مناسب، همواره مقداری آب در اطراف سطل داخلی تراپ وجود دارد. اگر این آب موجود نباشد و یا تخلیه شود، امکان نشت بخار وجود خواهد داشت. این پدیده در کاربردهایی که امکان افت ناگهانی فشار بخار وجود داشته باشد اتفاق می افتد. در این حالت سطل به پایین افتاده و موجب نشت بخار از شیر خروجی می گردد. فقط در صورت ورود کندانس کافی به تراپ، مجدد سیل آب بندی تشکیل شده و نشتی بخار متوقف می شود.

در مواردی که تغییرات زیاد و ناگهانی فشار اتفاق می افتد باید از شیر یکطرفه در خروجی از تله استفاده کرد تا از جریان معکوس و برگشت کندانس جلوگیری شود.

دمای زیاد بخار سوپرهیت ممکن است باعث از دست رفتن سیل آب بندی (آب باقی مانده در زیر تراپ) شود و در این موارد نصب شیر یکطرفه در ورودی به تراپ ضروری است. برخی از این تراپ ها حتی دارای شیر یکطرفه داخلی هستند.

در صورتی که تله بخار در معرض هوای سرد باشد، امکان انجماد و صدمه به اجزای داخلی وجود دارد

اگر برودت هوا نسبتاً کم باشد، می توان از عایق های مخصوص استفاده کرد و در غیر اینصورت و برودت هوای زیاد، استفاده از تله بخار های مقاوم تر از نوع ترمودینامیک پیشنهاد می شود.

 شهباز صنعت، واردات و توزیع انواع استیم تراپ (Steam Trap) ترموستاتیک، مکانیکی، ترمودینامیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *