منوی دسته بندی

ساخت قطعات

اریفیس فلنج

اریفیس فلنج جزء قدیمی‌ترین روش‌های اندازه‌گیری دبی است.