منوی دسته بندی

سطح

ویبریشن لرزشی

سوییچ های ویبره (لرزشی) سوییچ هایی هستند که دامنه نوسان لرزشی که در معرض آن قرار گرفته اند را تشخیص می دهند.

لول سوئیچ مغناطیسی

یکی از نمونه های متداول برای سوییچ های سطح، نوع مغناطیسی آن است.

لول سوئیچ لرزشی

امروزه سیالات مختلفی در داخل مخازن ذخیره می گردند. سیالات هیدروکربنی، آب، اسیدها، آبمیوه ها، سیالات جامد نظیر پودرها، دانه های قهوه و…

لول سوئیچ ویبریشن

امروزه سیالات مختلفی در داخل مخازن ذخیره می گردند. سیالات هیدروکربنی، آب، اسیدها، آبمیوه ها، سیالات جامد نظیر پودرها، دانه های قهوه و…

سطح سنج اختلاف فشاری

سطح سنج اختلاف فشاری جزء روش های پرکابرد و ارزان قیمت اندازه گیری ارتفاع مخزن حساب می شود.

لول سوئیچ خازنی

در این نوع از سوییچ از عملکرد یک خازن جهت تشخیص سطح مشخصی از مخزن استفاده می شود.

لول ترانسمیتر اختلاف فشاری

سطح سنج اختلاف فشاری جزء روش های پرکابرد و ارزان قیمت اندازه گیری ارتفاع مخزن حساب می شود.

لول ترانسمیتر دیسپلیسر

لول ترانسمیتر از قانون ارشمیدس (نیروی شناوری) برای اندازه گیری سطح استفاده می کند.