منوی دسته بندی

شیرهای سه راهه (Three-way valves)

شیرهای سه راهه

شیرهای سه راهی به منظور کنترل درجه حرارت سیال خروجی از شیرسه راهه مخلوط کننده است. این نوع شیرها همیشه دو راه را به هم متصل میکنند. شیرهای سه راهه در مسیراصل نصب شده و سمت سوم آنها به یک انشعاب متصل میشود که توسط آن میتوان میزان عبور آب را به انشعابات تنظیم کرد. 

از کاربردهای این شیرها میتوان به سیستم های کنترل کنند تهویه مطبوع و همینطور سیستم های کنترل کننده صنعتی جهت کنترل میزان گذر سیال مانند آب، بخار و روغن داغ جهت کنترل دما، رطوبت و فشار اشاره کرد. 

نحوه عملکرد تمامی انواع شیرهای سه راهه موتوری یکسان میباشد. از این نوع شیرها در جکوزی، لوله کشی های استخر، فیلترها، تغذیه شونده ها و گرم کن ها استفاده می شود. در ساختمان داخلی این نوع شیرها یک واشر آب بندی تعبیه شده که وظیفه آن کنترل جریان آب به سمت صحیح و جلوگیری از ورود آن به سمت دیگر است. 

 

انواع شیرهای دو راهه(تقسیم بندی شیرهای دوراهه)

شیرهای سه راه موتوری بر اساس نوع واشر، نوع باز و بسته شدن، نوع حرکت و نوع عملکرد تقسیم بندی میشوند که در ذیل انواع مختلف آن مورد بررسی قرار میگیرد.

۱- تقسیم بندی شیرها بر اساس واشر

  • شیر سه راهه با آب بندی مثبت

 این نوع شیرها که دارایی یک گرداننده واشردار هستند به شیرهای سه راهه با آب بندی مثبت معروف اند. 

  • شیر سه راهه با آب بندی منفی

 شیرهای سه راهی با آب بندی منفی در مواردی که نفوذ جریان آب بیشتر به سمت مورد نظر بود و بخش کمی از آن به سمت مخالف میرود استفاده میشود.

 

۲- تقسیم بندی شیرها بر اساس مدل بسته شدن باز شدن

  • شیر سه راهه دستی 

باز شدن این شیرها به صورت دستی انجام میپذیرد.

  • شیر سه راهه موتوری

عملکرد این نوع شیرها به صورت مکانیکی بوده و میتوانند میزان جریان سیال را در یک سیستم کنترل فرآیندی تنظیم نمایند. این نوع شیرهای کنترل دارای یک شیر و یک مکانیزم محرکه می باشند. تغییرات این شیرها بر اساس سیگنالهای دریافتی از سیستم کنترل کننده انجام میشود.

 

شیرهای سه راهه

۳- تقسیم بندی شیرها بر نوع حرکت

  •  شیر سه راهه با حرکت خطی
  • شیر سه راهه با حرکت دورانی
 

۴- تقسیم بندی شیرها بر نوع عملکرد

  • شیر سه راهه مخلوط کننده

وظیفه این شیرها مخلوط کردن دو جریان و تبدیل به یک جریان است. به طور مثال جهت کاهش دمای آب در یک سیستم ، آب داغ ورودی و آب سرد را با هم مخلوط کرده و آب با دمای متعادلی حاصل می آورند.

  • شیر سه راهه تقسیم کننده

جریان سیال از یک سمت وارد شده و به دو سمت انتهایی هدایت میشود. نسبت خروجی بسته به سایز دهانه تنظیم میشود.

  • شیر سه راهه تغییر دهنده مسیر

در این نوع شیرها  جهت جریان سیال تغییر یافته و مسیر خروج از یک خط به خط دیگر تغییر می یابد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *