منوی دسته بندی

شیر سماوری برنجی

شیر سماوری برنجی

Pressure gauge cock

شیر سماوری برنجی چیست؟

شیر سماوری را قبل از مانومتر در مسیر فشار روی مسیر می بندند تا فشار به صورت دائمی روی مانومتر نباشد.

هر زمان که نیاز به خواندن فشار روی گیج باشد، شیر را باز می کنند و فشار وارد فشار سنج می شود و بعد از خواندن فشار دوباره شیر را می بندند.

از شیر سماوری بیشتر برای سیال آب استفاده میگردد و نباید برای سیالات قابل اشتعال بکار رود.

تعریف فشار

فشار عبارتست از نیروی وارده بر واحد سطح که با علامت اختصاری p نشان می دهند.

این کمیت در گازها نقش عمده را ایفا میکند زیرا یکی از کمیات مشخصه گاز میباشد، از این رو بیشتر قوانین فشار در گازها نهفته شده و به دست آوردن معادله حالت گاز به کار برده میشود.

مفهوم فشار

اثر نیرو بر روی یک سطح بستگی دارد که نیرو چگونه اعمال شود.

شخصی که کفش ورزشی میخ دار پوشیده. میخ کفش هایش در زمین فرو میرود در صورتیکه کفش معمولی بر زمین آسیب نمیرساند.

نکته قابل توجه این است که در هر دو مورد نیرویی که بر سطح وارد میشود یکسان بوده و همان نیروی وزن اوست.

اختلاف میان این دو حالت در این است که کفش ورزشی نیرو را بر سطح کوچکی وارد میکند.

میخ کفشها مقدار نیروی کل را تغییر نمیدهد ، بلکه نیرو بر واحد سطح را به شدت افزایش میدهد. که کمیت نیروی وارد بر واحد سطح نیز فشار نام دارد.

به زبان ریاضی فشار بصورت زیر بیان می شود:

P=F/A که در آن P فشار، F نیرو و A سطح مقطع اثر نیرو میباشد.

اسکیبازان موقع اسکی کفش اسکی می پوشند زیرا دارای سطح مقطع بزرگتری است و فشار وارد بر سطح را کاهش میدهد.

چاقو به خاطر سطح مقطع بسیار کوچک تماس با اجسام (مثلا دست) در اثر اعمال مقدار نیروی هر چند ناچیز ، نیروی واحد سطح (فشار) بزرگتری را ایجاد کرده و سبب برش اجسام میشود.

یکای فشار

فشاربا یکاهای مختلفی بیان میشود. یکای استاندارد ما در دستگاه SI پاسکال میباشد که برابر(۱Pa=1N/m2) میباشد.

یک پاسکال برابر مقدار یک نیوتن نیروست که بر یک متر مربع سطح جسمی وارد میگردد.

بهترین یکایی که میتواند مرجعی برای سایر یکاها به کار برده شود اتمسفر یا جو (Atmospher ) است که به صورت فشار متوسط هوا در سطح دریا تعریف میشود.
چون پاسکال یکای کوچکی برای فشار است معمولا از کیلو پاسکال (kpa) که برابر ۱۰۰۰ پاسکال است، استفاده میکنند.

هر جو تقریبا برابر ۱۰۰ kpa است. هواشناسان ازواحد میلی بار استفاده میکنند که برابر یک دهم پاسکال است.

از سایر واحدهای فشار می توان دین بر سانتیمتر مربع (dyn/cm2) یا torr را نام برد.

چون در اندازه گیری فشار در لوله U شکل از طول سنجی مایع جیوه به فشار سنجی پی می برند، واحد سانتیمتر جیوه (cmHg) نیز برای کمیت فشار به غلط مرسوم شده است.

نحوه اندازه گیری فشار

فشار را به کمک دستگاههای فشار سنج اندازه میگیرند.

عمده ترین فشار سنجها که بر حسب مکانیزم کارشناسان نام گذاری شده است عبارتند از:

لوله U شکل

مکلئود

جیوهای

ترموکوپل

صوتی

خازنی

گازایده آل

ساده ترین و معروترین آنها فشار سنج لوله U شکل است که در آن مقداری جیوه در لوله U شکل ریخته شده و میزان اختلاف فشار محیط (هواکه برابر p0 است) و ماده داخل فشارسنج که بر مایع جیوه فشار وارد میکند از طریق اختلاف ارتفاع ستون مایع جیوه اندازه گیری می شود.

بنابراین از این طریق فشار واقعی را میتوانیم به دست آوریم: « P=P0+ρg(h-h0)

در رابطه اخیر P فشار و ρ چگالی ماده و P0 فشار اتمسفر، h0 ارتفاع ستون مایع در فشار اتمسفر، g شتاب ارتفاع ستون مایع در فشار ماده می باشد.

شهباز صنعت، تامین و فروش انواع لوازم جانبی گیج های فشار از قبیل پوش باتون، شیر سماوری، سیفون، شیرهای زیر مانومتر، دیافراگم سیل و … از آلیاژهای برنجی، استیل، مونل و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *