منوی دسته بندی

شیر فشار شکن

شیر فشار شکن چیست؟

شیر فشار شکن (P.R.V) بطور خودکار فشار زیاد و متغیر ورودی را به فشار کم و ثابت خروجی تبدیل می کند.

در صورتی که در شبکه بعد از شیر فشار شکن مصرف آب وجود نداشته باشد برای پیشگیری از انباشته شدن فشار استاتیک شیر فشار شکن به طور خودکار جریان را قطع می کند.

استفاده از این شیر ها آسانی بهره برداری از شبکه وخطوط انتقال حذف هزینه های زیاد خرید زمین و ساخت مخازن فشار شکن را در بردارد و نیز با کم شدن فشار های نا خواسته در شبکه ها و خطوط انتقال به مقدار زیادی از از بین رفتن سیال جلوگیری می کند.

انتخاب شیر فشار شکن

اولین قدم در انتخاب شیر دقت در محل استفاده از شیر و اطلاع از روش مصرف سیال می باشد .

در بارهای کوچک که دقت بسیار زیادی مورد نظر نیست برترین انتخاب شیر فشار شکن با عملکرد مستقیم است.

در مصارف بیشتر و برای کنترل بسیار دقیق شیرهای فشار شکن از نوع پایلوت دار می توانند از برترین انتخاب ها باشند.

اندازه گیری شیر فشار شکن

اندازه گذاری شیرهای تقلیل فشار سیال به سهولت با داشتن میزان گذر سیال عبوری و نیز فشار ورودی و خروجی شیر از طریق جداول موجود انتخاب جهت نوع شیرها انجام می شود.

انتخاب اندازه بزرگتر از حد لازم برای شیرها علاوه بر بیشتر شدن هزینه خرید شیر باعث پوسیدگی سریعتر شیر خواهد شد .

زیرا در بارهای کم شیر مجبورا بایستی در حالت نزدیک به بسته کار کند و به علت ایجاد فاصله کوچک بین قسمت پلاگ شیر و نشیمنگاه آن سرعت در این قسمت زیاد شده باعث خورده شدن و نازک شدن بخش های داخلی خواهد شد.

علاوه بر این حرکت بسیار کوچک در شیر باعث بوجود آمدن تغییرات زیاد در میزان گذر سیال گشته باعث تغییرات فشار در خروجی خواهد شد.

مشکلات شیرهای فشار شکن

از آن جا که بیشتر مشکلات فشار شکن ها بر اثر ورود اجسام خارجی (در سیستم بخار ورود بخار مرطوب) ایجاد می شود حتما باید از صافی (سپریتور در سیستم بخار) قبل از شیر های فشار شکن استفاده کرد و صافی ها به طور دوره ای و با برنامه زمانی تمیز و سرویس گردند. اگر تجهیزات نصب شده در خروجی شیرهای فشار شکن توانایی تحمل فشار ورودی به شیر را نداشته باشند باید از شیر های اطمینان (safety valve) استفاده کرد تا در صورت خراب شدن آنها از دستگاه محافظت به عمل آید.

فشار شکن سامسون