منوی دسته بندی

فلنج

اریفیس فلنج

اریفیس فلنج جزء قدیمی‌ترین روش‌های اندازه‌گیری دبی است.