منوی دسته بندی

فلومتر مایعات

فلومتر مایعات

فلومتر مایعات (آب) Water Flow Meters ابزاری است که قادر به اندازه گیری میزان آب عبوری در یک لوله است.

بسته به برنامه کاربردی اندازه گیری آب، میزان بودجه و الزامات تعمیر و نگهداری چندین تکنولوژی مربوط به فلومتر آب در دسترس است.

هر کدام از این فلومترهای آب دارای اصول عملکردی منحصر به فرد، هزینه و مزایای کاربردی ویژه ای هستند.

۴ نوع اصلی فلومتر مایعات وجود داردکه عبارت از :

آب مکانیکی

التراسونیک

ورتکس

مغناطیسی

مکانیکی

این فلومترها متداول ترین و مقرون به صرفه ترین نوع فلومترهای آبی بوده که دبی را از طریق چرخش توربین با یک شانت، پروانه یا طراحی چرخ پره ای اندازه می گیرند.

این نوع مکانیکی فلومترهای آب با اندازه گیری سرعت جریان آب از طریق لوله ای که باعث می شود یک پیستون یا توربین به چرخش درآید، کار می کنند.

سرعت جریان حجمی آب متناسب با سرعت چرخش پره ها است.

معایب

از جمله معایب فلومترهای مکانیکی برای اندازه گیری آب این است که وقتی آب کثیف یا حاوی ذرات بزرگ است ممکن است این فلومترها مسدود شوند که منجر به افزایش هزینه های مربوط به تعمیر و نگهداری می شود.

همچنین هنگامی که جریان آب کم است این فلومترها خوب کار نمی کنند.

فلومترهای ورتکس

فلومترهای آبی ورتکس از گرداب های ایجاد شده از یک سنسور غوطه ور در جریان استفاده می کنند.

گرداب ها نیروهای طبیعی هستند که وقتی سیالی از یک مانع عبور می کند، ایجاد می شوند.

در یک فلومتر گردابی، هنگامی که هر گردابی جریان می یابد، یک سنسور از یک طرف به طرف دیگر خم شده و فرکانس خارجی ایجاد می کند که مستقیما متناسب با سرعت حجمی جریان است.

فلومترهای ورتکس چند متغیره حداکثر می توانند تا ۵ متغیر فرآیند را با یک اتصال فرآیند اندازه گیری کنند : دما، فشار، دانسیته، جریان جرمی و سرعت حجمی جریان و بر روی لوله های خیلی بزرگ خوب کار می کنند.

فلومترهای التراسونیک

با استفاده از فراصوت، سرعت جریان عبوری در لوله را برای اندازه گیری جریان حجمی اندازه می گیرند.

در یک فلومتر مایع از نوع التراسونیک گذر زمان، یک سیگنال فراصوت در جهت جریان به سمت پایین منتقل می شود و سپس سیگنال دیگری خلاف جریان به سمت بالا منتقل می شود.

زمان عبور پالس صوتی به سمت پایین با زمان عبور پالس به سمت بالا مقایسه می شوند.

با استفاده از این تفاضل زمان، سرعت جریان یافتن سیال محاسبه می شود.

سپس فلومتر، سرعت حجمی جریان در لوله را با استفاده از این سرعت سیال محاسبه می کند.

علاوه براین می توان با استفاده از سرعت حجمی جریان و تفاضل دما بین پایه های گرم و سرد، انرژی BTU را به دست آورد.

فلومترهای التراسونیک Clamp-on می توانند آب را از خارج لوله با پرتاب پالس های صوتی از طریق دیواره های لوله اندازه گیری کنند.

بنابراین این فلومترها به دلیل انعطاف پذیری برنامه و ساخت برای اندازه گیری جریان آب در لوله های بزرگ مناسب هستند.

روش اندازه گیری در ‌دبی سنج التراسونیک میکرونیکس به دو صورت می باشد :

۱- بر اساس اندازه گیری طمان عبور

۲- اثر داپلری

فلومترهای مغناطیسی

فلومترهای مغناطیسی برای اندازه گیری جریان حجمی با استفاده از میدان مغناطیسی، سرعت عبور یک سیال در لوله را اندازه می گیرند.

آنها بر پایه قانون القای الکترومغناطیس فارادی هستند که بر اساس آن هنگامی که مایع در میدان مغناطیسی جریان می یابد، ولتاژی تولید می کند.

هر چه سرعت جریان سیال بیشتر باشد، ولتاژ تولید شده بیشتر است.

ولتاژ تولید شده مستقیما متناسب با حرکت آب است.

سپس سیگنال ولتاژ توسط الکترونیک به جریان حجمی سیال تبدیل می شود.

از آنجا که فلومترهای مغناطیسی دقت متوسطی را نشان می دهند برای برنامه های انتقال مناسب نیستند و نمی توانند برای اندازه گیری آب خالص چون هیچ یونی برای اندازه گیری ندارد، مورد استفاده قرار گیرند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در شهباز صنعت تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *