منوی دسته بندی

نبشی و ناودانی

لیست قیمت خرید و فروش روزانه ناودانی

ناودانی

ناودانی چیست؟ ناودانی پروفیل با سطح مقطع U شکل است و جزو پروفیل های صنعتی و ساختمانی میباشد که با مقطع باز تولید می شود.

شهباز صنعت خرید و فروش انواع آهن آلات ساختمانی از قبیل تیرآهن و هاش

نبشی

نبشی کاربرد نبشی ها برای متصل کردن پل ها به ستون ها و یا تیرآهن ها به بیم های باربر و متصل کردن ستون ها به صفحات در فوندانسیون است.

شهباز صنعت: خرید و فروش انواع آهن آلات ساختمانی از قبیل تیر آهن و هاش، ورق، نبشی، ناودانی، میلگرد

نبشی استیل

نبشی استیل چیست؟ نبشی استیل مقطعی است که در سازه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این مقطع از مهم ترین پروفیل های ساختمانی می باشد که به صورت…

شهباز صنعت خرید و فروش انواع سپری استیل فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تیر آهن و هاش

سپری استیل

سپری استیل چیست؟ سپری ها عمدتا برای ساخت درب و پنجره های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.