منوی دسته بندی

جریان

روتامتر وسیله ای است که دبی جریان مایع یا گاز را در یک لوله اندازه گیری می کند.

روتامتر تابلویی​

روتامتر تابلویی شیشه ای از محصولات پرفروش است که در سیستم های متعددی برای اندازه گیری جریان مایعات و گازها به کار می رود.

اوریفیس پلیت یکی از قدیمی ترین و معمولترین تجهیزات اندازه گیری جریان، با طراحی نسبتا ساده کارایی بالا و قابلیت اطمینان می باشد.

اوریفیس پلیت

اوریفیس پلیت یکی از تجهیزات اندازه گیری جریان، با طراحی نسبتا ساده، کارایی بالا و قابلیت اطمینان می باشد.

فلومتر گردابی با مکانیزمی بر اساس اندازه گیری نوسانات ایجاد شده در پشت یک مانع در سیال کار می کند.

فلومتر گردابی

فلومتر گردابی در عمل با مکانیزمی بر اساس اندازه گیری نوسانات ایجاد شده در پشت یک مانع در سیال کار می کند.

فروش انواع فلومتر و دبی سنج های بخار - Steam flowmeter

فلومتر بخار

انواع فلومتر های بخار: اوریفیس پلیت، فلومتر توربین، فلومتر ورتکس و فلومتر التراسونیک برای کاربرد بخار و میعانات مناسب هستند.

فلومتر آب (مایعات) Water Flow Meters ابزاری است که قادر به اندازه گیری میزان آب عبوری در یک لوله است.

فلومتر مایعات

فلومتر مایعات، فلومتر آب (مایعات) Water Flow Meters ابزاری است که قادر به اندازه گیری میزان آب عبوری در یک لوله است.

فلومتر صنایع غذایی چیست؟ امروزه اندازه گیری جریان سیال بعنوان یکی از مهمترین پارامترهای اندازه گیری در صنایع مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

فلومتر صنایع غذایی

فلومتر صنایع غذایی، در حقیقت اغلب کارشناسان پس از اندازه گیری دما مهمترین کمیت اندازه گیری در صنایع را فلو یا جریان سیال می دانند.

فلومتر چیست؟ اندازه گیری جریان سیال بعنوان یکی از مهمترین پارامترهای اندازه گیری در صنایع مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

فلومتر حرارتی جرمی

فلومتر حرارتی جرمی چیست؟ اندازه گیری جریان سیال بعنوان یکی از مهمترین پارامترهای اندازه گیری در صنایع مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

فلومتر مغناطیسی اندرس هاوزر - Anders Hauser magnetic flowmeter

فلومتر مغناطیسی

فلومتر مغناطیسی چیست؟ امروزه اندازه گیری جریان سیال یکی از مهمترین پارامترهای اندازه گیری در صنایع مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.