منوی دسته بندی

سطح

لول ترانسمیتر دیسپلیسر چیست این روش از قانون ارشمیدس (نیروی شناوری) برای اندازه گیری سطح استفاده می گردد.

لول ترانسمیتر دیسپلیسر

لول ترانسمیتر دیسپلیسر چیست این روش از قانون ارشمیدس (نیروی شناوری) برای اندازه گیری سطح استفاده می گردد.

لول سوئیچ خازنی در این نوع از سوییچ از عملکرد یک خازن جهت تشخیص سطح مشخصی از مخزن استفاده می شود.

لول سوئیچ خازنی

لول سوئیچ خازنی، (Capacitance Level Switch) در این نوع از سوییچ از عملکرد یک خازن جهت تشخیص سطح مشخصی از مخزن استفاده می شود.

سطح سنج اختلاف فشاری این روش جزء روش های پرکابرد و ارزان قیمت اندازه گیری ارتفاع مخزن حساب می شود.

سطح سنج اختلاف فشاری

سطح سنج اختلاف فشاری به کمک اندازه گیری فشار از کاملترین روشهای اندازه گیری سطح مایعات خصوصاً در مخازن سر بسته و تحت فشار می باشد.

امروزه سیالات مختلفی در داخل مخازن ذخیره می گردند. سیالات هیدروکربنی، آب، اسیدها، آبمیوه ها، سیالات جامد نظیر پودرها، دانه های قهوه و…

لول سوئیچ لرزشی

لول سوئیچ لرزشی، امروزه سیالات مختلفی در داخل مخازن ذخیره می گردند. سیالات هیدروکربنی، آب، اسیدها، آبمیوه ها، سیالات جامد نظیر پودرها و ..

لول سوئیچ مغناطیسی، یکی از نمونه های متداول برای سوییچ های سطح، نوع مغناطیسی آن است.

لول سوئیچ مغناطیسی

لول سوئیچ مغناطیسی متداول برای سوییچ های سطح، نوع مغناطیسی آن است و اگر سطح سیال به محل قرار گیری فلوتر برسد، باعث تغییر وضعیت آن خواهد شد.

ویبریشن لرزشی سوییچ های ویبره (لرزشی) سوییچ هایی هستند که دامنه نوسان لرزشی که در معرض آن قرار گرفته اند را تشخیص می دهند.

ویبریشن لرزشی

ویبریشن لرزشی، سوییچ های ویبره (لرزشی) سوییچ هایی هستند که دامنه نوسان لرزشی که در معرض آن قرار گرفته اند را تشخیص می دهند.