منوی دسته بندی

تجهیزات وکیوم

اتصالات وکیوم یا خلاء به فضایی گفته می شود که خالی از ماده باشد.

اتصالات وکیوم

اتصالات وکیوم یا خلاء به فضایی گفته می شود که خالی از ماده باشد. در چنین حالتی مولکول های هوا که عامل ایجاد فشار می باشند نیز وجود ندارند.