منوی دسته بندی

گرمایشی و سرمایشی

شهباز صنعت تامین و فروش انواع اکوستات جداری و مستعرق از برندهای امیت، هانیول، فانتینی، ایتالیایی و چینی

اکوستات

اکوستات (ترموستات ها) وسایل کنترل دمای آب داخل شبکه سیستم گرمایش یا سرمایش یا آب گرم مصرفی و یا کنترل هوای گرم یا سرد می باشند.

لیتیوم بروماید بسیار خورنده است و می تواند فلزات مختلفی را که در چیلرهای جذبی به کار می روند، تخریب نماید

لیتیوم بروماید

لیتیوم بروماید نمک جاذب رطوبت است که در محلول لیتیوم بروماید بامولکول آب پیوند تشکیل میدهد و باعث ایجاد اثر جذبی برای کارکرد چیلر میگردد.