منوی دسته بندی

تله بخار

شهباز صنعت، واردات و توزیع انواع استیم تراپ (Steam Trap) ترموستاتیک، مکانیکی، ترمودینامیک

تله بخار فری فلوت

تله بخار فری فلوت، در خطوط تاسیسات بخار و تجهیزات مربوط به آن، به دلیل تبادل حرارت کل بخار و یا مقداری از آن به کندانس تبدیل می شود.

شهباز صنعت، واردات و توزیع انواع استیم تراپ (Steam Trap) ترموستاتیک، مکانیکی، ترمودینامیک

تله بخار باگت

تله بخار سطلی یا تراپ باگت با استفاده از سطل فلزی وارونه ای که در قسمت فوقانی خود دارای اهرم و شیر است، عمل می کند.

تله بخار ترموستاتیک - Thermostatic Steam Trap

تله بخار ترموستاتیک

تله بخار ترموستاتیک در پاسخ به دمای بخار اطراف عمل می کند که به شیوه ای متفاوت عمل کرده و برای انواع خاصی از کاربردها مناسب می باشد.

شهباز صنعت، واردات و توزیع انواع استیم تراپ (Steam Trap) ترموستاتیک، مکانیکی، ترمودینامیک

تله بخار کوزه ای

تله بخار کوزه ای (استیم تراپ) نوعی از ولوهای اتوماتیک هستند که میعانات گازی (یعنی بخار مایع) و گازهای غیر قابل تراکم را فیلتر می کنند.

تله بخار (تراپ) تفنگی TD، شیر اتوماتیکی است که در نقطه اتصال خطوط بخار و کندانس قرار می گیرد.

تله بخار تفنگی TD

تراپ ترمودینامیکی تیپ TD-42 تله بخار (تراپ) تفنگی TD، جهت خارج کردن کندانس از خطوط بخار مورد استفاده قرار می گیرد. تله بخار ترمودینامیکی تیپ TD-42 از سایز DN15 تا…