شیر پنوماتیک سامسون 3226 – DIN

نیاز به راهنمایی دارید؟!