شیر پنوماتیک سامسون 3246/3 – DIN

نیاز به راهنمایی دارید؟!