شیر پنوماتیک سامسون 3246 – DIN

نیاز به راهنمایی دارید؟!