شیر پنوماتیک سامسون ANSI 3251-E

نیاز به راهنمایی دارید؟!