شیر پنوماتیک سامسون 3251 – ANSI

نیاز به راهنمایی دارید؟!