شیر پنوماتیک سامسون 3251 – DIN

نیاز به راهنمایی دارید؟!