شیر پنوماتیک سامسون KMA 395 DIN

نیاز به راهنمایی دارید؟!