شیر پنوماتیک سامسون Steripur 217.25 DIN

نیاز به راهنمایی دارید؟!