شیر پنوماتیک سامسون Steripur 217.30 DIN

نیاز به راهنمایی دارید؟!