منوی دسته بندی
شهباز صنعت تامین تجهیزات صنایع نفت گاز و پتروشیمی انواع آی توپی پوزیشنر ماسونیلان - فیشر

آی توپی پوزیشنر ماسونیلان

شهباز صنعت، تولید کننده شیرهای کنترل ولو و فشار شکن و تله بخار و شیر پنوماتیک و انواع آی توپی پوزیشنر ماسونیلان و فیشر و زیمنس و سامسون