منوی دسته بندی
تله بخار (تراپ) تفنگی TD، شیر اتوماتیکی است که در نقطه اتصال خطوط بخار و کندانس قرار می گیرد.

تله بخار تفنگی TD

تراپ ترمودینامیکی تیپ TD-42 تله بخار (تراپ) تفنگی TD، جهت خارج کردن کندانس از خطوط بخار مورد استفاده قرار می گیرد. تله بخار ترمودینامیکی تیپ TD-42 از سایز DN15 تا…