منوی دسته بندی
فروش انواع فلومتر و دبی سنج های بخار - Steam flowmeter

فلومتر بخار

انواع فلومتر های بخار: اوریفیس پلیت، فلومتر توربین، فلومتر ورتکس و فلومتر التراسونیک برای کاربرد بخار و میعانات مناسب هستند.