منوی دسته بندی
تامین تجهیزات صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی تامین انواع کنترل ولو MASONEILAN

کنترل ولو ماسونیلان

کنترل ولو وسیله ای است که با اعمال نیرویی غیر از نیروی دست عمل می نماید و میزان جریان سیال را در یک سیستم کنترل فرایندی تنظیم می کند.