منوی دسته بندی
تامین تجهیزات صنایع کارخانه جات صنعتی واردات و تامین انواع اکچویتور پنوماتیک

اکچویتور پنوماتیک

اکچویتور پنوماتیک (بادی)چیست؟ یک اکچیتور پنوماتیک، انرژی هوای فشرده را به حرکت دورانی و یا خطی تبدیل می کند.