منوی دسته بندی
شهباز صنعت تولید کننده شیر های کنترل ولو و فشار شکن و تله بخار و لول گیج های صنعتی شیر پنوماتیک

ترانسمیتر دما یوکوگاوا

ترانسمیتر دما یوکوگاوا توانایی تشخیص حرارت و گزارش آن به اتاق کنترل را دارد و بعنوان یکی از دقیق ترین تجهیزات در بازار شناخته می شود.