منوی دسته بندی
شهباز صنعت تولید کننده شیر های کنترل ولو و فشار شکن و تله بخار و لول گیج های صنعتی شیر پنوماتیک

ترمومتر

ترمومتر دما یا گرادیان دمایی را اندازه می گیرد و یک ترمومتر دارای دو عنصر سنسور دما و روش های تبدیل این تغییر به یک مقدار عددی

گیج دما ویکا - Wika temperature gauge

گیج دما ویکا

گیج دما وسیله ای هستند که با توجه به شرایط محیطی و استاندارد های مربوط می توانند دما را در تاسیسات مکانیکی اندازه گیری کنند.