منوی دسته بندی
شهباز صنعت تولید کننده شیر های کنترل ولو و فشار شکن و تله بخار و لول گیج های صنعتی شیر پنوماتیک

ترمومتر

ترمومتر دما یا گرادیان دمایی را اندازه می گیرد و یک ترمومتر دارای دو عنصر سنسور دما و روش های تبدیل این تغییر به یک مقدار عددی