منوی دسته بندی
شهباز صنعت، واردات و توزیع انواع استیم تراپ (Steam Trap) ترموستاتیک، مکانیکی، ترمودینامیک

تله بخار کوزه ای

تله بخار کوزه ای (استیم تراپ) نوعی از ولوهای اتوماتیک هستند که میعانات گازی (یعنی بخار مایع) و گازهای غیر قابل تراکم را فیلتر می کنند.