منوی دسته بندی
آی توپی پوزیشنر فیشر - FISHER I/P POSITIONER

آی توپی پوزیشنر فیشر

آی توپی پوزیشنر سامسون – SAMSON I/P POSITIONER آی توپی پوزیشنر زیمنس – SIEMENS I/P POSITIONER پوزیشنر چیست؟ آی توپی پوزیشنر فیشر – FISHER I/P POSITIONER آی توپی پوزیشنر فیشر…

آی توپی پوزیشنر زیمنس - قیمت خرید و فروش انواع پوزیشنر زیمنس - Positioner Siemens

آی توپی پوزیشنر زیمنس

آی توپی پوزیشنر زیمنس: تجهیز ابزار دقیقی است که جهت تنظیم فشار هوای ورودی به ACTUATOR کنترل ولو و در نتیجه تنظیم مقدار دقیق حجم سیال عبوری از شیر تا رسیدن به میزان مورد نظر استفاده می گردد.