منوی دسته بندی
شیر کنترل یا کنترل ولو (Control Valve)

شیر پنوماتیک

شیر پنوماتیک چیست؟ شیر پنوماتیک شیری است که با اعمال نیرو می تواند مسیر هوا را تغییر دهد یا آن را قطع و وصل نماید.

شهباز صنعت وارد کننده انواع شیر کنترلی از برندهای فیشر، ماسونیلان، سامسون

شیر پنوماتیک سامسون

شیر پنوماتیک سامسون چیست؟ به صورت کلی شیر ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد، شیرهای صنعتی دستی یا Manual و شیر های کنترل فرمان پذیر