منوی دسته بندی
type_icon_اتصالات وکیوم اتصالات وکیوم، خرید اتصالات وکیوم، قیمت روز اتصالات وکیوم، type_icon_اتصالات وکیوم انواع اتصالات وکیوم، تجهیزات وکیوم، وکیوم type_icon_اتصالات وکیوم انواع تجهیزات صنعتی type_icon_اتصالات وکیوم خرید وکیوم type_icon_اتصالات وکیوم قیمت روز وکیوم اتصالات-وکیوم-شهیازصنعت

اتصالات وکیوم

لیتیوم بروماید یک نمک جاذب رطوبت است، یون لیتیم در محلول لیتیوم بروماید با مولکول های آب پیوند قدرتمندی تشکیل می دهد که باعث ایجاد اثر جذبی لازم برای کارکرد چیلر می گردد، غلظت مورد استفاده لیتیوم بروماید در چیلرهای جذبی بین ۵۸ تا ۶۲ درصد است. این محدوده بیشترین کارایی را برای جذب بخار فلش ایجاد می کند.لیتیوم بروماید یک نمک جاذب رطوبت است، یون لیتیم در محلول لیتیوم بروماید با مولکول های آب پیوند قدرتمندی تشکیل می دهد که باعث ایجاد اثر جذبی لازم برای کارکرد چیلر می گردد، غلظت مورد استفاده لیتیوم بروماید در چیلرهای جذبی بین ۵۸ تا ۶۲ درصد است. این محدوده بیشترین کارایی را برای جذب بخار فلش ایجاد می کند.