منوی دسته بندی
ساخت ترموکوپل که یکی از ابزارهای بسیار پرکاربرد در انجام اکثر پروژه ها می باشد پیچیده می باشد.

ساخت ترموکوپل

ترموکوپل ها از اتصال دو فلز غیر هم جنس و معمولا به صورت سیم (سینگل و دابل) ساخته و با اعمال جوش در یک طرف طراحی می شوند.