منوی دسته بندی

شیربرقی

شیر برقی پنوماتیک چیست؟

شیر برقی پنوماتیک چیست؟(کاربرد)

شیر برقی پنوماتیک، جریان هوا یا گاز فرآیند توسط شیرهای برقی پنوماتیکی که دستگاه های الکترومکانیکی قابل کنترل هستند.  محرک های پنوماتیکی مانند سیلندرها، توربین ها (موتورهای پنوماتیک)، دیافراگم ها…