منوی دسته بندی
شیر کنترل یا کنترل ولو (Control Valve)

شیر پنوماتیک

شیر پنوماتیک چیست؟ شیر پنوماتیک شیری است که با اعمال نیرو می تواند مسیر هوا را تغییر دهد یا آن را قطع و وصل نماید.