منوی دسته بندی

شیر پنوماتیک

شیر حافظه پنوماتیک

شیر دستی پنوماتیک چیست؟

شیر دستی پنوماتیک، شیرهای پنوماتیکی یکی از عناصر مهم سیستم های پنوماتیکی هستند. که وظیفه جریان هوای فشرده تامین کننده عناصر منفرد سیستم را بر عهده دارند.  شیر پنوماتیک دستی…