منوی دسته بندی
گیج دما ویکا - Wika temperature gauge

گیج دما ویکا

گیج دما وسیله ای هستند که با توجه به شرایط محیطی و استاندارد های مربوط می توانند دما را در تاسیسات مکانیکی اندازه گیری کنند.