منوی دسته بندی
اوریفیس پلیت یکی از قدیمی ترین و معمولترین تجهیزات اندازه گیری جریان، با طراحی نسبتا ساده کارایی بالا و قابلیت اطمینان می باشد.

اوریفیس پلیت

اوریفیس پلیت یکی از تجهیزات اندازه گیری جریان، با طراحی نسبتا ساده، کارایی بالا و قابلیت اطمینان می باشد.