منوی دسته بندی
ترانسمیترهای دما یک ترموکوپل یا سیگنال RTD را به یک سیگنال خروجی با ۲۰-۴ میلی آمپر تبدیل می کند و ...

ترانسمیتر دما

ترانسمیتر دما تجهیزی است که بتواند یک کمیت فیزیکی را اندازه گیری کرده و آن را به مکانی دورتر مثل اتاق کنترل انتقال دهد.