منوی دسته بندی
شهباز صنعت، واردات و توزیع انواع استیم تراپ (Steam Trap) ترموستاتیک، مکانیکی، ترمودینامیک

تله بخار باگت

تله بخار سطلی یا تراپ باگت با استفاده از سطل فلزی وارونه ای که در قسمت فوقانی خود دارای اهرم و شیر است، عمل می کند.