منوی دسته بندی
ترانسمیتر فشار چیست؟ ترانسمیترها یکی از تجهیزات مهم سیستم اتوماسیون صنعتی می باشند.

ترانسمیتر فشار

ترانسمیتر فشار تجهیزات مهم سیستم اتوماسیون صنعتی است که اطلاعات اختلاف فشار و… را به صورت سیگنال به یک مرکز کنترل ارسال می کنند.