منوی دسته بندی
امروزه سیالات مختلفی در داخل مخازن ذخیره می گردند. سیالات هیدروکربنی، آب، اسیدها، آبمیوه ها، سیالات جامد نظیر پودرها، دانه های قهوه و…

لول سوئیچ لرزشی

لول سوئیچ لرزشی، امروزه سیالات مختلفی در داخل مخازن ذخیره می گردند. سیالات هیدروکربنی، آب، اسیدها، آبمیوه ها، سیالات جامد نظیر پودرها و ..