منوی دسته بندی
شهباز صنعت، واردات و توزیع انواع استیم تراپ (Steam Trap) ترموستاتیک، مکانیکی، ترمودینامیک

تله بخار فری فلوت

تله بخار فری فلوت، در خطوط تاسیسات بخار و تجهیزات مربوط به آن، به دلیل تبادل حرارت کل بخار و یا مقداری از آن به کندانس تبدیل می شود.