منوی دسته بندی
شهباز صنعت بهترین ارائه دهنده‌ی تجهیزات ابزار دقیق در کشور است.

ترموول

ترموول برای محافظت از سنسور دما در برابر شرایط سخت و خشن فرآیند و ایجاد امکان خارج کردن سنسور از محل خود بکار می‌رود.